computer Blogs

Een PC of laptop in 2022 ? Tijden geleden gebruikte vrijwel iedereen nog een vaste computer, maar door de opkomst van laptops die soortgelijke opties hebben als de vaste computer stappen er steeds meer mensen over naar het gebruik van een laptop. Wij van tot-uwdienst vroegen ons af of het gebruik van een vaste computer nog wel relevant is tegenwoordig. In dit artikel gaan we hier onderzoek naar doen en u meenemen in onze vergaarde kennis over dit onderwerp.

computer